taurus ascendant

Mer om Taurus Ascendant, Rising Sign

Mer om Taurus Ascendant, Rising Sign På denne siden: Taurus Ascendant (Rising Sign) beskrivelse Taurus Ascendant (stigende tegn) med den regjerende planeten, Venus, i skiltene. Alternative beskrivelser av Taurus Rising Famous People with Taurus Rising Sakte, stødige og dyktige er adjektiver som vi trygt kan knytte til individer født med en Taurus Ascendant. D