sørnode i niende hus

North Node in Gemini / Third House, South Node in Skytten

North Node in Gemini / Third House, South Node in Skytten Tilbake til Spiritual Life Lessons: The Nodes of Moon in Astrology Nordnode i Gemini og / eller i Det tredje hus Med Nordnode i Tvillingene er sørnoden vår i Skytten. Med North Node i det tredje huset, er vår South Node i det niende huset. En tendens til å holde tro og meninger uten å samle fakta, til å være selvrettferdig og drive grovt over andres følelser, til å skynde seg gjennom livet og ha overflødig nervøs energi, og å mangle takt i våre forhold til andre er noen av problemene dette stilling antyder. Med denne s