pluto i første hus

Pluto i husene

Pluto i husene {På denne siden:} Vi utforsker betydningen av Pluto i de tolv husene i fødselskartet. Følgende er tolkninger av Pluto i de forskjellige husene i fødselskartet. Hjemme viser Plutos plassering hvor enkeltpersoner søker etter sannheter og dypere mening. Dette livsområdet kan være forbundet med endring, omveltning, maktkamp og kontrollspørsmål. Intensi