kvikksølv retrograd konjunkt

Transitter: Mercury Retrograde

Transitter: Mercury Retrograde Transits In Astrology: Retrogrades På denne siden: Betydningen av Mercury Retrograde. Merkurstasjoner Retrograd og direkte gjennomgang gjennom husene i fødselsskjemaet. Mercury Retrograde passerer i forbindelse med fødselsplaneter. Oversikt Selv om den ikke er så populær som soltegnastrologi, har “Mercury Retrograde” absolutt blitt et buzzword - eller en buzz-frase - i disse dager. Hva er

Transitter: Venus Retrograde

Transitter: Venus Retrograde Transits In Astrology: Retrogrades På denne siden: Betydningen av Venus Retrograde. Venusstasjoner Retrograd og direkte gjennomgang gjennom husene i fødselsskjemaet. Venus Retrograde passerer i forbindelse med fødselsplaneter. Oversikt “Mercury Retrograde” har absolutt blitt et buzzword - eller en buzz-setning - i disse dager. Venus