elementer

Ordliste om astrologibetingelser på Cafe Astrology

Ordliste for astrologi Ordliste med astrologiske vilkår lufttegn dette er tegnene til Tvillingene, Vågen og Vannmannen. vinkler er disse Ascendant (ASC), Descendant (DSC), Midheaven (MC) og Innum Coeli (IC), med henvisning til cuspsene til henholdsvis det første, syvende, tiende og fjerde hus. oppstigende også kjent som det stigende tegnet. de