fødsler

En del av formuen

En del av formuen I astrologi er delen av formuen , noen ganger kalt fortuna, den mest populære arabiske delen. Arabiske deler er følsomme punkter i et diagram og beregnes ved hjelp av spesifikke formler der to planeter eller punkter legges sammen, og en tredje planet eller punkt trekkes fra dette resultatet.

Vertex

Vertex Vertex er et punkt som ligger på den vestlige halvkule av et kart (høyre side) som representerer skjæringspunktet mellom ekliptikken og vertikalen. I astrologi regnes det som en hjelpe-etterkommer. Anti-Vertex er poenget som er nøyaktig overfor vertexen. Noen astrologer omtaler Vertex som den "tredje vinkelen" i et diagram. Be