sammensatt ascendant

The Composite Chart: Relationship Astrology

Det sammensatte diagrammet Det sammensatte diagrammet: Synastry & Relationship Astrology I denne artikkelen: Sammensatt diagram - Generelt Den sammensatte Ascendanten Aspekter til den sammensatte noden Utfordringer og vekst Husvekt i det sammensatte diagrammet Merknader og retningslinjer for tolking av det sammensatte diagrammet Sammenligning av sammensatte kart med Natal-diagrammer Det fremskredne sammensatte diagrammet Sammensatte kartdetaljer Retningslinjer for tolkning Gjennom å studere det sammensatte diagrammet for et forhold, kan vi få viktig innsikt i dynamikken til et par.

The Composite Chart: Aspects

The Composite Chart: Aspects Det sammensatte diagrammet: Synastry & Relationship Astrology I denne artikkelen: Planeter i aspekt i det sammensatte diagrammet Planetære aspekter i det sammensatte diagrammet Påvirkningene av aspektene mellom planetene i det sammensatte diagrammet kan betraktes som hjertet og sjelen til forholdet.