2017 overganger

2017 astrologiske aspekter

2018Astro Aspects Astrologiske overganger for 2017, inkludert transitt av solen gjennom Pluto (unntatt månen) samt Chiron og månens sanne knutepunkt. Zodiacal grader og tegn er gitt for de fleste aspekter. Planetene, armaturene og planetariske kroppene er fargekodet for enklere forståelse. Aspekter inkluderer konjunksjon, semi-sextil, semi-square, sextile, quintile, square, bi-quintile, quincunx og opposisjon. S

2019 Astrologiske aspekter

2019 Astrologiske aspekter Astrologiske overganger for 2019, inkludert transitter av solen gjennom Pluto (unntatt månen) samt Chiron og månens sanne knutepunkt. Zodiacal grader og tegn er gitt for de fleste aspekter. Planetene, armaturene og planetariske kroppene er fargekodet for enklere forståelse. A

2018 Astrologiske aspekter

2018 Astrologiske aspekter Astrologiske overganger for 2018, inkludert transitter av solen gjennom Pluto (unntatt månen) samt Chiron og månens sanne knutepunkt. Zodiacal grader og tegn er gitt for de fleste aspekter. Planetene, armaturene og planetariske kroppene er fargekodet for enklere forståelse. A

2021 Astrologiske aspekter

2021 Astrologiske aspekter Astrologiske overganger for 2021, inkludert transitter av solen gjennom Pluto (unntatt månen) samt Chiron og månens sanne knutepunkt. Zodiacal grader og tegn er gitt for de fleste aspekter. Planetene, armaturene og planetariske kroppene er fargekodet for enklere forståelse. A